Vlaardingen Vandaag

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
De Meerjarenbegroting 2021 is vastgesteld door B&W. Het financiële lek is boven? Het College van B&W heeft gisteren om 17.00 uur een persco ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Marnix Alderliesten, raadslid CDA verlaat de gemeenteraad. Een afscheidsinterview. Voor welk woningbouwproject ontvangt Vlaardingen een milj ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Fractie Kerkhof heeft vragen en bedenkingen over het College-voornemen flexwoningen te realiseren op het Unileverterrein. Stefanie Solleveld ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Is er een toereikend budget voor de nieuwe aanpak aandachtsgebieden van wethouder Silos? Gemeenteraad enthousiast over de nieuwe aanpak?! Fr ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Wouter de Reus CU/SGP licht de art. 34 vragen over zwemverbod buizengat toe. Wethouder Silos geeft een korte vooruitblik naar de commissieve ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Vandaag de nabeschouwing over de 3 raadsvergaderingen van vorige week, waarbij de BM o.a. uiterst ferm en krachtig liet weten dat Vlaardinge ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Het is de belangrijk(st)e vergaderweek van het jaar voor de gemeenteraad i.v.m. hun controlerende en kaderstellende rol. Jaarrekening 2019 e ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Wat zijn de reacties van de coalitiepartijen op het plotselinge vertrek van wethouder Financiën Sebastiaan Nieuwland (D66)? Een deel van de ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Wanneer komt er duidelijkheid en eenduidigheid in de enorme cijferbrij rondom het zoveelste giga tekort in het Vlaardingse huishoudboekje? D ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Behalve een korte terugblik op de politieke gebeurtenissen van vorige week, ontvang ik Ron Boers van fractie Boers. Hij zal reageren op de b ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
met 2 uur live Politiek spreekuur. Vlaardingen kleurt nog dieper in de rode cijfers. Bovenop het tekort van 18 miljoen euro komt er nog 3,5 ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Met 2 uur live het Politieke spreekuur. Er moeten in de komende 10 jaar 7200 woningen worden opgeleverd. Behalve dat er nu echt een versnell ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
De uitzending van vorige week, 18 mei, over het oordeel van de Provincie mbt het herstelplan heeft reacties opgeleverd. Ik kijk terug op enk ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Vandaag 2 uur live. De Provincie heeft geoordeeld over het ingediende herstelplan waarmee het structurele tekort van 18,5 miljoen euro moet ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Staat de lokale democratie op het spel wegens de coronacrisis? Oefenen raadsleden hun controlerende taak “gewoon” uit? Waarom is het zo ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Na de corona-update van de (loco)Burgemeester, Is de frvz van VV2000/Leefbaar Vlaardingen Rianne Molenaar te gast. Zij reageert op het Herst ...

Vlaardingen Vandaag met Politiek Spreekuur

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
Het herstelplan om het 15 miljoen euro structurele tekort op te lossen is door de gemeenteraad aangenomen. Voldoende  realistische en haalb ...

Vlaardingen Vandaag

  Vera Kalf   Vlaardingen Vandaag
I.v.m. Koningsdag verhuisd Politiek Spreekuur van Vlaardingen Vandaag, van maandag 27 april naar woensdag 29 april. Het herstelplan om het ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Programmering
Sorteren op programma
Zoeken
Medewerkers