Argos mobiel blijft rijden
17-01-2018 om 20:16 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

De Argos mobiel, het kleine voertuig, dat vooral senioren vervoert in Vlaardingen kan blijven rijden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 2018 -onder nader vast te stellen voorwaarden- maximaal 100.000 euro toe te kennen als eenmalige subsidie aan Argos. Hiervan wordt 50.000 euro toegekend als gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van Argos mobiel. Aanvullend stelt de gemeente zich garant tot een bedrag van maximaal 50.000 euro ingeval de exploitatie niet sluitend blijkt te zijn. Deze kosten worden gedekt vanuit het budget sociaal domein en worden meegenomen in de eerste voortgangsrapportage 2018.