Blankenburgtunnel wordt Maasdeltatunnel
31-10-2017 om 20:20 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen verzocht om in samenspraak te komen tot een naam voor de tunnel onder Het Scheur, die nu wordt aangemerkt als de Blankenburgtunnel. Per brief aan de minister maakt het college van B&W kenbaar te kiezen voor de naam Maasdeltatunnel. Aan de infrastructurele werken die geheel op Vlaardings grondgebied liggen, heeft het college de volgende namen gegeven: het viaduct Rijksweg 24 - Maassluissedijk: Dirkviaduct. Het viaduct Rijksweg 24 - spoorweg: Othildeviaduct. De Landtunnel: Hollandtunnel. Het knooppunt Rijksweg 24 - Rijksweg 20: Flardingaplein.