Ontheffing voor vreugdevuren tijdens jaarwisseling
31-10-2017 om 20:16 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

Het college van B&W heeft besloten ook dit jaar ontheffing te verlenen voor het ontsteken van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling aan de Marathonweg en de Broekweg onder nog nader te bepalen voorwaarden. Opmerkingen die omwonenden hebben geplaatst bij een gehouden enquête worden nader onderzocht, om waar nodig maatregelen te treffen. Ook worden in nader overleg met de organisatoren van de vreugdevuren en de operationele diensten verder nog aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.