Vlaardings Museum heeft steun nodig bij plannen voor de toekomst
31-10-2017 om 20:09 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de uitvoering van de motie 'Vlaardings Museum heeft steun nodig bij plannen voor de toekomst'. In deze motie verzocht de raad het college zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de raad van toezicht van Museum Vlaardingen. Dit is gebeurd en de raad van toezicht van het museum heeft vervolgens een rapport aangeboden met toelichting op de financiële situatie en voorstellen om het subsidiebudget te verhogen. Het college heeft daarop het museum gevraagd de voorstellen verder uit te werken. Museum Vlaardingen werft momenteel een nieuwe directeur-bestuurder. Hij of zij zal de voorstellen uitwerken tot een nieuw bedrijfsplan. Dit plan wil het museum begin volgend jaar presenteren. Het college zal dit bedrijfsplan betrekken in de afwegingen bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2018 en aan de gemeenteraad een voorstel doen, waarna de raad een besluit kan nemen over het subsidiebudget voor Museum Vlaardingen.