Verkeersveiligheid bij het brengen en halen van leerlingen
31-10-2017 om 20:03 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

In een memo aan de gemeenteraad geeft het college van B&W aan, dat in de afgelopen periode constructieve gesprekken zijn gevoerd met zestien basisscholen over de verkeersveiligheid bij het brengen en halen van leerlingen. Ouders brengen hun kinderen vaker met de auto naar de basisschool. Druk autoverkeer rondom de school maakt het voor lopende en fietsende kinderen minder veilig. Er zijn diverse verkeersmaatregelen genomen, zoals aanpassing van bebording en het verhogen van verkeersdrempels bij IKC Van Kampen. Samen met basisscholen, bestuur, leerkrachten, ouders en kinderen wordt blijvend gewerkt aan een bruikbare en verkeersveilige schoolomgeving.