Voormalige panden Warmelo & Van der Drift te koop
17-10-2017 om 13:42 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

De voormalige panden van Warmelo & Van der Drift aan de Westhavenkade in Vlaardingen worden opnieuw te koop gezet door de gemeente. Dit wordt gedaan onder speciale voorwaarden en aan geïnteresseerden wordt gevraagd om gezamenlijk het best denkbare plan voor de locatie te ontwikkelen. Hierdoor krijgt iedereen de gelegenheid een eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en latere realisatie van de panden van Warmelo & Van der Drift. Na een aantal overleggen zullen alle geïnteresseerden het verzoek krijgen om op het gemeentelijke aanbod te reageren.