Franciscus Gedenkt staat stil bij dierbare overledenen
11-10-2017 om 20:45 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

Bezoekers, patiënten en medewerkers kunnen tijdens ‘Franciscus Gedenkt’ stilstaan bij wie gestorven is. Een gelegenheid waarbij gedacht wordt met in het hart de naam of namen van de eigen dierbare overledenen. Het gedenken kan troost geven in een verdrietige periode. Gezamenlijk of persoonlijk wordt stilgestaan bij een verbintenis die niet ophoudt te bestaan, ook al is de dierbare niet meer hier. Franciscus Gedenkt vindt op woensdag 1 november 2017 plaats tussen 14.30 en 16.00 uur.