Stadsomroep Schiedam moet ingrijpend verbeteren
06-10-2017 om 08:49 uur | Redactie

De gemeente Schiedam heeft in een brief aan de Stadsomroep aangegeven dat er snel Ingrijpende verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Het volledige bestuur van de lokale omroep, bestaande uit Ton van Gestel (voorzitter), Cor van Tilborg (penningmeester) en Henk Eikenbroek (secretaris), gaat daarom terugtreden.

De Stadsomroep, die jaarlijks € 165.000,- subsidie ontvangt, heeft zelf bekend gemaakt dat het gemeentebestuur per brief heeft aangedrongen op ingrijpende vernieuwingen. Volgens voorzitter Ton van Gestel was de organisatie hier al mee bezig maar is men er te lang van uitgegaan dat de veranderingen stapje voor stapje vanuit de bestaande organisatie gerealiseerd konden worden.Vanuit dat perspectief zijn door het bestuur onder meer de mogelijkheden van samenwerking met de Omroep Vlaardingen en PopUpTv onderzocht maar 'hebben besprekingen op dat punt tot nog toe niets opgeleverd' aldus de Stadsomroep. 'In de brief wordt aan de Stadsomroep gemeld dat de gemeenteraad wel degelijk ziet dat er stappen worden gezet maar dat deze te kort en te weinig zijn. Om de zaken te bespoedigen is een tijdspad gesteld waarop veranderingen zichtbaar moeten zijn. De raad gaat uit van april 2018. Het nu nog zittende bestuur zegt zich daarin te kunnen vinden. De komende periode wordt ook gebruikt om alle energie in te zetten op het formeren van een nieuw bestuur dat het voortouw kan nemen in verdergaande vernieuwingen. Het huidige bestuur blijft nog wel aan tot een nieuw bestuur is geformeerd.