Extra geld beschikbaar voor onderhoud wegen
28-09-2017 om 19:30 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

Uit de begroting voor 2018 blijkt dat de gemeente Vlaardingen er financieel weer helemaal bovenop is gekomen en heeft de komende jaren weer geld beschikbaar om te blijven investeren in de stad. Na overleg met de gemeenteraad stelt het college voor om ruim anderhalf miljoen euro te investeren in het vernieuwen en onderhouden van wegen, straten en pleinen in de stad en  extra te investeren in schone en hele straten en pleinen, kansen voor jongeren, cultuur en veiligheid.