Administratief beroep tegen weigering islamitische basisschool
26-09-2017 om 21:52 uur | Redactie

De Stichting Islamitisch College heeft administratief beroep ingesteld bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen het besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen om geen islamitische basisschool op te nemen in het plan van scholen. De verwachting is dat de minister in het eerste kwartaal van 2018 een besluit neemt op het ingestelde administratieve beroep. Het college van B&W heeft de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld.