Voorstel voor verbetering onderhoudsniveau buitenruimten
26-09-2017 om 21:47 uur | Redactie

In een memo aan de gemeenteraad beschrijft het college van B&W van Vlaardingen een voorstel voor het verhogen van het onderhoudsniveau van de straten, de wegen, de pleinen en het groenonderhoud in Vlaardingen. Een goed onderhouden buitenruimte heeft een positieve invloed op de belevingswaarde, het veiligheidsgevoel en het gedrag van inwoners. Als eerste aanzet voor het verhogen van het onderhoudsniveau zijn de financiële budgetten verhoogd in de begroting 2018. Hiermee geeft het college invulling aan een eerder ingediende motie van de gemeenteraad.