Website rijnmondveilig.nl beter bereikbaar
19-09-2017 om 20:15 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

In het antwoord op vragen van D66 raadslid Koen Kegel over de brand bij ESSO geeft het college van B&W aan betrouwbare informatievoorziening altijd van groot belang te vinden. Het college licht toe, dat na verzending van het NL-Alert het aantal bezoekers van de website rijnmondveilig.nl exponentieel steeg. Hierdoor was de site tijdelijk niet bereikbaar tot in de loop van de avond. Bij incidenten in de Rijnmondregio handelt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) conform het handboek crisiscommunicatie. Voor informatieverstrekking maakt de VRR naast de website ook gebruik van Twitter, Facebook en andere media zoals RTV Rijnmond en landelijke pers. Inmiddels heeft de VRR de capaciteit van de website fors laten verhogen. Om ervoor te zorgen dat meer bezoekers tegelijk informatie op de site kunnen vinden.