Schooldirectrices woedend om bouwplannen oud schoolpand Van Limburg Stirumstraat
12-09-2017 om 15:51 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

De spanningen liepen gisteravond hoog op bij een informatieavond voor buurtbewoners over de voorgenomen verkoop van het oude schoolpand aan de Van Limburg Stirumstraat 49. Bewoners uitten het gevoel dat zij niet serieus genomen worden. "Het gaat alleen maar om geld, alles is al besloten", verzucht een vrouw zich op de voorste rij in het Korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Meidoornstraat. Naast de bewoners waren wethouders Bert van Nieuwenhuizen en Hans Versluijs, veel raadsleden en een tweetal schooldirectrices aanwezig.

 

Volgens het raadsvoorstel zal Steenvlinder B.V. het oude schoolgebouw beschikbaar maken voor zogenaamde 'kluswoningen'. "De beste woning maak je zelf", valt te lezen op de site van het bedrijf. Er zouden 7 van de 14 wooneenheden beschikbaar gesteld worden aan vluchtelingen via een stichting. De gemeente heeft na eerdere infoavonden dat aantal terug gebracht naar 3. Deze zorgen kwamen nog nauwelijks aan bod tijdens de avond. 

 

Tekort aan onderwijshuisvesting 

Mireille van Duuren, directrice van OBS Jan Ligthart, spreekt de zorg uit dat er een tekort is aan lokalen. "Er moet goed nagedacht worden over de onderwijshuisvesting", vindt Van Duuren. "Voor kinderen die geboren zijn in 2013, 2014 en 2015, die nu aangemeld worden bij een school, is er geen plek. De gemeente heeft zélf onderzoek gedaan naar onze signalen, waaruit blijkt dat er binnen nu en 10 jaar een tekort is van 500 plaatsen, waarvan wel 250 in onze wijk."

 

Ook Arianne Zonneveld, directrice van basisschool Jenaplan Vlaardingen, maakt zich hier zorgen om. "Ik begrijp niet dat wanneer wij iedere dag tekorten constateren, er een gebouw dat in het bestemmingsplan aan onderwijs wordt toegewezen, wordt omgebouwd tot kluswoningen", spreekt Zonneveld haar verbazing uit. "Wat er ontbreekt is een visie. Hoe willen wij in Vlaardingen dat het onderwijs eruit ziet? Als dit alleen maar wordt opgelost met een paar portacabins, ontbreekt elke onderwijsvisie bij de gemeente."

De directrices zouden graag directer betrokkenheid hebben bij dit soort plannen van de gemeente. "Wij zijn zelf nérgens voor uitgenodigd", beklaagt Van Duuren zich. "Het was dat de directrice van het Jenaplan toevallig in deze wijk woont en de uitnodiging had ontvangen, en zo te horen kreeg over deze bijeenkomst." Het schoolhoofd van de Jan Ligthartschool kan hier niet met haar hoofd bij. "Kijk, ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier voor de kinderen die in deze wijk wonen en goed onderwijs verdienen. En daar maak ik mij zorgen over." 


Onrealistisch
Wethouder van onderwijs Bert van Nieuwenhuizen vindt het onrealistisch om het oude pand weer gereed te maken voor onderwijs. "Wil je dit gebouw laten voldoen aan de huidige eisen, dan ben je zo 1 miljoen euro kwijt", stelde hij tijdens de informatiebijeenkomst. Even later kwam Van Nieuwenhuizen op deze cijfers terug, "of het nu 7 ton of 1,2 miljoen is doet er niet, het gaat om véél geld. En er zijn niét 14 lokalen nodig op de korte termijn."

Vooralsnog maakt de wethouder zich geen zorgen. "Op dit moment is er voldoende lesruimte", zegt hij. "In alle wijken zijn er voldoende lokale. Het is niet zo dat de kinderen bij wijze van spreken buiten in een tentje les krijgen. Mochten we over een jaar 2 of 3 extra lokalen nodig hebben, dan kunnen we aan de slag om bijvoorbeeld portacabins te plaatsen", stelt wethouder Bert van Nieuwenhuizen. Mireille van Duuren neemt hier geen genoegen mee. "We moeten het helemaal niet meer over tijdelijke oplossingen hebben", vindt Van Duuren. "Wanneer de gemeente zélf constateert dat er 500 plaatsen tekort zijn, hebben we het over 20 lokalen. Niet een paar portacabins."

 

Duurt lang

Waar veel bewoners zich duidelijk aan ergeren, is de ervaring dat het lang duurt eer dat er iets met hun feedback gebeurt. "Het duurt ook bij dit project veel te lang eer dat er wat duidelijk wordt", aldus Inge Veldman, lid van de klankbord groep Buurt platform Babberspolder west. "We willen duidelijkheid; wat komt er? Wanneer komt het? Hoe gaat het eruit zien?" Daarnaast verbaast Veldman zich dat er 

Een groot deel van de onvrede lijkt voort te komen uit de ervaring bij de bewoners dat er te weinig wordt gedaan met hun input. Aan ideeën blijkt er geen gebrek te zijn. Zo willen de bewoners graag dat er veiligere oversteek plaatsen komen, speelplaatsen voor de kinderen en huisvesting voor senioren komt. "Op die speelplaats wachten we nu al 10 jaar", vertelt Inge Veldman. 

Berzorgd

"Je ziet dat mensen bezorgd zijn over hun wijk", aldus wethouder ruimtelijke ordening Hans Versluijs. "Wat me ook opvalt is dat er veel zaken aan bod komen over leefbaarheid en veiligheid, die niet zo zeer met dit project te maken hebben", vertelt Versluijs. "Maar ik ben blij dat dit allemaal wel gezegd is. Daar moeten we harder mee aan de slag. Ik heb ook beloofd dat ik op bezoek ga bij de klanbordgroep Buurt platform Babberspolder west." De wethouder ziet een duidelijk verband, "zolang dit gevoel heerst, begrijp ik goed dat de bewoners niét willen praten over dit nieuwe project."