Slimme financiering nodig voor Smart Industry Fieldlabs
12-09-2017 om 10:54 uur | Redactie

Een betere manier om zgn fieldlabs te financieren. Dat gaat een werkgroep, met daarin de provincie Zuid-Holland, Brainport en het Rijk, gaat zich buigen over de financiering van fieldlabs onderzoeken. Aanleiding voor de werkgroep is een onderzoek van TNO in opdracht van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), Provincie Zuid-Holland en Brainport Development. Daaruit blijkt dat Smart Industry Fieldlabs, praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren, vaak problemen hebben met financiering. En dat terwijl zij van groot belang zijn voor de adoptie van digitalisering en nieuwe technologieën door de Nederlandse industrie. De 29 fieldlabs, waarvan meer dan de helft in Zuid-Holland en Brainport Eindhoven, ervaren naast een tekort aan middelen ook moeilijkheden rondom de aanvraag van financiering. Als struikelblok wordt vaak een veelvoud aan verschillende instrumenten en onzekere aanvraagprocedures genoemd.
Een gezamenlijke werkgroep gaat nu aan de slag om na te gaan op welke wijze de fieldlabs beter kunnen worden gefinancierd.