Groot Vlaardings Dictee voor Cambodja
08-03-2017 om 20:37 uur | Redactie

Rotary Club Vlaardingen organiseert op 18 april voor de vijfde keer het Groot Vlaardings Dictee waaraan kan worden deelgenomen door teams van tien personen. De deelnemende teams dienen hun team te laten sponsoren, zodat zij een bedrag bijeen brengen van duizend euro per team. De kosten van het dictee worden opgebracht door Rotary Club Vlaardingen door eigen sponsoring, zodat de volledige opbrengst ten goede komt aan de goede doelen. Voor dit jaar zijn dat een vijftal lokale doelen, die ieder met een bedrag van 500 euro worden gesteund. Het hoofddoel voor 2017 is de Stichting Toetssteen, die bouwt huizen voor de armste mensen in Cambodja. Ook zorgen zij ervoor dat de mensen in die woongemeenschappen beschikking krijgen over schoon water, een eerste levensbehoefte. Dit doel is dit jaar gekozen als doel voor de opbrengst van het Groot Vlaardings Dictee. Roel Pot zal een hilarische cursus Plat Rotterdams geven. Het winnende team gaat er vandoor met een geweldige prijs: een geheel verzorgd diner met het hele team in het Delta Hotel. Info:www.grootvlaardingsdictee.nl.