Onderzoek opslag zoet water
15-08-2017 om 10:15 uur | Redactie

Onderzoek moet uitwijzen of grootschalige ondergrondse opslag van zoetwater in de regio haalbaar is. Dat zoetwater kan dan gebruikt worden door de glastuinbouw, drinkwaterbedrijven en industrie. Ook wordt gekeken of zout water omgezet kan woren in zoet water. In een delta met veel zout water is zoet water schaars. De afname van de beschikbaarheid van zoet water als gevolg van klimaatverandering, vraagt daarom om maatregelen.