Sportaccommodaties niet verzelfstandigen
07-03-2017 om 20:52 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

De gemeende Vlaardingen gaat het economisch eigendom, de exploitatie en het onderhoud van sportaccommodatie in de haringstad niet verzelfstandigen.  Zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018 zijn mogelijkheden daartoe onderzocht. In een memo aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten dat uit inventarisaties is gebleken, dat hiervoor onvoldoende draagvlak is in de Vlaardingse sportwereld en dat het niet het moment is om de sportaccommodaties te verzelfstandigen. Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de accommodaties blijft voorlopig bij de gemeente Vlaardingen. Het college sluit niet uit dat een verzelfstandiging in de toekomst mogelijk is en blijft daarom in gesprek met Stichting de Kulk en Vlaardingen in Beweging (ViB).