Maatschappelijke ondersteuning scoort voldoende
06-03-2017 om 09:24 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

In 2016 heeft de gemeente Vlaardingen onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners die maatschappelijke ondersteuning ontvangen. Vlaardingers waarderen de kwaliteit van de ondersteuning met een rapportcijfer 7,5. Uit het onderzoek komt naar voren dat inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag en dat de ondersteuning bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. In totaal zijn 1038 inwoners benaderd en hebben 412 inwoners meegedaan.