Bouw vijf patiowoningen van de baan
19-07-2017 om 19:48 uur | Redactie

Het college van burgemeester en wethouders heeft -in afwijking van het voorgenomen besluit- besloten niet over te gaan tot definitieve grondverkoop van het veld tegenover het Muskuskruid voor de realisatie van vijf patiowoningen en heeft daartoe een informatiebrief aan betrokkenen vastgesteld. Particuliere initiatiefnemers hadden plannen om op dit stuk grond vijf patiowoningen te bouwen. Mede naar aanleiding van de bezwaren van omwonenden en het negatieve advies van de gemeenteraad ziet het college af van de grondverkoop.