Renovatie basisschool De Schakel
19-07-2017 om 19:42 uur | Redactie

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt uitvoering plaats van het programma ‘school vol energie’. Hierbij worden scholen gefaciliteerd om zich op te waarderen naar een zogenaamde frisse school, die per saldo geen energie verbruiken (nul op de meter). Basisschool De Schakel doet mee aan de pilot om dit te bereiken en heeft renovatieplannen. Het college van B&W staat in principe positief tegenover dezede nul-op-de-meter-renovatieplannen en gaat hierover in gesprek met het bestuur van servicebureau Un1ek