Bezwaar tegen woningbouwplannen in Zuidbuurt
14-07-2020 om 15:52 uur | Redactie

De Midden-Delfland Vereniging vecht samen met LTO Noord Delflands Groen de plannen aan voor de bouw van acht woningen in de Zuidbuurt.

Met een wijziging van het bestemmingsplan wil Vlaardingen de weg vrijmaken zodat een monumentale boerderij met woonhuis aan de Zuidbuurt 75-77 wordt gesloopt en daarvoor op die plaats acht woningen in het open en groene Midden-Delflandgebied worden gebouwd. Daarom heeft de vereniging samen met Delflands Groen bij de gemeente een zienswijze ingediend.

Zij vinden dat nieuwe woningen, conform bestaand overheidsbeleid, binnen de stedelijke contouren moeten worden gebouwd en niet in het open en groene gebied.

 

Verbazing
Bovendien zijn zij erover verbaasd dat Vlaardingen met dit wijzigingsplan komt, juist op het moment dat - ook met betrokkenheid van deze gemeente - in regionaal verband werk wordt gemaakt van het door de provincie aangewezen Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Het belang van deze groene long als ontspannings- en recreatiegebied voor de regio Rotterdam–Den Haag staat buiten kijf. 

 

Agrarische functie
De boerderij moet verder haar agrarische functie behouden, omdat de agrarische bedrijven een belangrijke functie in het beheer in het gebied hebben. Daarbij zijn er startende jonge boeren in het gebied op zoek naar een boerderij en zijn er initiatieven voor een Herenboerderij en Boerderij van de Toekomst wat vraagt om het behoud van deze agrarische locatie.

Bovendien is de plek voor de geplande acht woningen niet verantwoord. De Blankenburgverbinding er pal naast en de industrie in de Botlek zorgen voor toekomstige bewoners voor geluidshinder en luchtverontreiniging.

De twee organisaties vragen de gemeente Vlaardingen daarom het bestemmingsplan niet te wijzigen en de huidige boer, die met zijn bedrijf wil stoppen, in contact te brengen met Delflands Groen en de kavelruilcoördinator in het gebied. Samen met die partijen kan gezocht worden naar een manier om de boerderij haar functie passend binnen het open, groene Midden-Delflandgebied te laten behouden

Foto: (C) Heleen Paalvast