Handen uit de mouwen . . . . de titel van het coalitie-akkoord 2019-2022
16-05-2019 om 23:33 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

Een akkoord op hoofdlijnen getekend door Fractie Kerkhof, VVD, Groen Links, CDA, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en D66.

De formateurs spreken van een constructief proces waaruit, met soms pittige discussies, een team is gegroeid dat met vertrouwen de komende 2½ jaar tegemoetziet.

Veel ambities > weinig geld. Gekozen is voor drie prioriteiten te weten Integraal Huisvestingsplan (uitgesmeerd over tien jaar), Onderhoudsniveau buitenruimte opschalen van niveau C naar niveau B (zichtbaar opknappen van de buitenruimten) en investeren in het Sociaal Domein. Kleine financiële accenten voor de binnenstad, mobiliteit, fietspaden, duurzaamheid en de ambtelijke organisatie. Financiering door onder andere verhoging OZB en structurele bezuinigingen van 1½ miljoen per jaar. De laatste wordt pas ingezet vanaf de Voorjaarsnota van 2020 (= begroting 2021!). De bezuinigingen zijn vrij te kiezen door de gemeenteraad met uitzondering op veiligheid en armoedebeleid. Géén investering in de Marathonweg. Uitstel tot minimaal 2022 of nog later, in de hoop dat er dan wel financiële ruimte is. Het Raadsprogramma heeft geen politieke functie meer en het wordt weer de traditionele wijze van politiek voeren met een coalitie van negentien zetels en een oppositie van zestien zetels.