Samen leven moet je leren!
16-02-2019 om 10:10 uur | Redactie

VLAARDINGEN – De jaarlijks terugkerende Burgerschapsweek op het Geuzencollege gaat in de
week van 18 februari 2019 weer van start. Een week waarin de leerlingen verschillende activiteiten
ondernemen, waarbij het accent wordt gelegd op de persoonsvorming van de leerling. Hiermee
beoogt het Geuzencollege dat eenieder op een sociale en betrokken manier zijn of haar eigen rol in
onze samenleving leert kennen en gaat innemen. Om goed met elkaar te kunnen samen leven heb je
kennis, vaardigheden, een nieuwsgierige en kritische houding en reflectie nodig. De leerlingen krijgen
informatie en debatteren over onderwerpen die direct aansluiten bij hun belevingswereld.
Zo krijgen de eerstejaarsleerlingen op het Geuzencollege West een les van de politie: wat er kan
gebeuren als je te veel met je telefoon bezig bent op straat (Be Smart)? Scheidsrechter Serdar
Gözübüyük geeft een gastles over het respect op het voetbalveld en in het dagelijkse leven.
De klapper van de week voor de eersteklasser is het spelen van Globaland. Het tweedaagse project
staat in het teken van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is
problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild.
De leerlingen vormen in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In vier spelrondes is het hun
taak om de situatie in hun land te verbeteren. Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten
verdienen de groepjes zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland. Alle opdrachten gaan
over mondiale problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek,
honger en armoede in de wereld. Tijdens de spelopdrachten, waarbij samenwerking tussen groepjes
wordt gestimuleerd, worden leerlingen aan het denken gezet over deze problemen en wat wij hier in
Nederland mee te maken hebben en vormen ze hier een eigen mening over. Bovendien krijgen de
leerlingen tips over hoe ze zich in kunnen zetten tegen deze mondiale problemen. Het
Globalandproject is onderdeel van Stichting Cross Your Borders.
De tweedeklasleerlingen spelen in hun mentorklas het geboortespel dat gaat over de diversiteit van
mensen/gezinnen en dus ook van de samenleving (Schiedams LEF). Onbegrip kan soms leiden tot
agressie. Ook vluchtelingen krijgen met onbegrip te maken. Om die reden is Vluchtelingenwerk gestart
met een project: Bekend maakt Bemind. Een vluchteling komt zijn verhaal doen! Tot slot staan er voor
de tweedeklassers van beide locaties twee uitjes op het programma: een bezoek aan het Anne
Frankhuis en het Binnenhof. Anne Frank is voor veel jongeren een heldin. Maar wat maakt iemand tot
held? Bestaan helden alleen in verhalen? En hoe zou jij zijn als held/goede burger? Bij beeldende
vorming maken de leerlingen een poster van zichzelf als held.
En wat hebben de burgemeester, een Vlaardingse wethouder, een brandweerman, de wijkagent, de
directeur van het Geuzencollege, de directeur van Yets, een advocate een medewerker naturalisatie,
een vluchtelingenbegeleider en een docente inburgering te maken met respect en normen en
waarden? Leerlingen van de locatie Holy gaan met hen op speeddate. Zo staan normen en waarden
ook centraal bij het thema pesten. Hoe kun jij dat voorkomen?
In Nederland leven we in een democratie. Binnenkort zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De
leerlingen van de onderbouw van het Geuzencollege Holy mogen in het echt nog niet stemmen, maar
wel op school! Stemmen: waarom en hoe doe je dat?
De leerlingen van de locatie Holy kunnen bovendien rekenen op een uitje. Bioscoop Vue staat een
middag in het teken van ‘movies that matter’, die gedistribueerd worden door Amnesty International.
En de eersteklassers snuiven cultuur op in museum Voorlinden.
Een groot project voor de tweedeklassers aldaar is taaldorp. Je op een juiste manier talig kunnen
uiten is immers een voorwaarde om goed mee te doen in de samenleving!