Burgemeester Annemiek Jetten noemt reacties sociale media ongenuanceerd
05-01-2019 om 20:16 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Annemiek Jetten stond voor een groot deel in het teken van de gebeurtenissen rond het verbieden van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in de haringstad.

 

“De teleurstelling dat deze vreugdevuren niet konden doorgaan was voor sommigen groot. Het college begreep en begrijpt dat goed. In de afweging van alle betrokken belangen hebben wij consequent gekozen voor de veiligheid van alle inwoners, jong en oud en bezoekers van Vlaardingen,” zegt Annemiek Jetten op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. “Er zijn situaties geweest waarop de politie, brandweer en medewerkers van de gemeente moesten ingrijpen om mensen nog eens te wijzen op de gemaakte afspraken. Ook hebben er ongeregeldheden plaatsgevonden waar door snel en gericht optreden door toezichthouders en hulpverleners ernstige ongelukken konden worden voorkomen.

 

Sociale media

“Het moet mij van het hart dat het mij heeft getroffen hoe ongenuanceerd er door sommigen op de sociale media is huisgehouden. Het op deze wijze te kijk zetten van medewerkers en bestuurders die gewoon hun werk doen en werken in het belang van onze stad, was in bepaalde situaties echt onacceptabel. Ik hoop oprecht dat degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt zich realiseren dat ook zij voor hun eigen veiligheid wel eens een beroep moeten doen op de instanties en functionarissen die zij zo negatief hebben weggezet. Laten wij hopen dat zij inzien dat het zijn van hulpverlener, politiemens of bestuurder ook zonder alle negatieve publiciteit al intensief genoeg is,” liet Annemiek Jetten haar gehoor weten op de Nieuwjaarsreceptie.