Servicepunt Woningverbetering blijft nog twee jaar bestaan
15-11-2018 om 16:20 uur | Redactie

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het Servicepunt Woningverbetering nog twee jaar te laten functioneren. Sinds juni 2015 is het Servicepunt Woningverbetering als pilot opgericht. Het is een samenwerkingsverband tussen Schiedam en Vlaardingen. Het Servicepunt Woningverbetering biedt hulp aan Vereniging van Eigenaren onder andere met advies over activeren, sparen voor onderhoud, duurzame maatregelen en het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan. Daarnaast neemt zij het initiatief om Vereniging van Eigenaren actief te benaderen. Het betreft zaken als: wijzen op verplichting om ingeschreven te staan in de Kamer van Koophandel en het opbouwen van een reservefonds. Ook worden er cursussen gegeven ter ondersteuning en kennisverhoging van de bestuursleden van Vereniging van Eigenaren. Het Servicepunt Woningverbetering heeft de afgelopen jaren zijn nut bewezen, maar er is nog een lange weg te gaan om alle Vereniging van Eigenaren in Vlaardingen actief en gezond te krijgen. In 2019 en 2020 worden de taken dan ook gecontinueerd.