Politieke verhoudingen op scherp
13-11-2018 om 10:52 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

De SP fractie zet de politieke verhoudingen in de gemeenteraad op scherp. De fractie wil terug naar de onderhandelingstafel om alsnog een nieuw coalitieakkoord op te stellen.

 

“Blijft Vlaardingen doormodderen met de huidige werkwijze of komt er via coalitievorming weer een gedragen bezielde koers?”, laat de nieuwe fractievoorzitter van de SP, Alke van Marsbergen weten, die de opvolger is geworden van Kasper Vink. “Het experiment met een raadsbreed akkoord, waarbij alle partijen in de gemeenteraad evenveel inbreng hebben in de plannen voor de komende jaren én de begroting, is totaal mislukt,” is de mening van de SP. Verder verwijt de SP dat fracties mooie sier maken naar de achterban door voorstellen te wijzigen maar tegen de gewijzigde begroting te stemmen. “Fracties nemen daarmee wel raadsbreed de macht, maar nemen niet raadsbreed de verantwoordelijkheid”. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door de raadsleden om op basis van alle twaalf verkiezingsprogramma’s een raadsprogramma op te stellen. Bij de vorige week behandelde begroting stemden vijf partijen tegen en liet de grootste partij in de gemeenteraad, ONS.Vlaardingen weten met grote tegenzin in te stemmen. De vraag is nu of de SP in de gemeenteraad medestanders krijgt om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen en terug te gaan naar het duale stelsel.