Pannenkoekrestaurant op het Landgoed Hoogstad
30-10-2018 om 14:35 uur | Redactie

Op het Landgoed Hoogstad wordt een pannenkoekrestaurant geopend. Het landgoed is verkocht aan de familie van Buuren uit Pijnacker, die een soortgelijk pannenkoekrestaurant hebben onder de naam ‘de Soete Suikerbol’. Het plan van familie van Buuren sluit het beste aan bij de doelstelling om een voorziening voor de inwoners van Vlaardingen te zijn en meerwaarde voor de stad te creëren. Dit alles met grote aandacht voor de monumentale waarde van het complex. De familie van Buuren heeft een doordacht en volledig uitgewerkt plan ingediend. In de voormalige huisartsenpraktijk komt een klein museum. De familie houdt verder rekening met de historische-, omgevings-, programmatische aspecten van het landgoed. Zo is er een helder plan van aanpak voor de restauratiebehoefte, aandacht voor meerdere bouwfasen, respect voor het historische gebruik van de locatie. In totaal werden zes plannen ingediend bij de gemeente Vlaardingen. Twee plannen zijn ongeldig verklaard, omdat deze niet voldeden aan de voorwaarden. De vier geldige inschrijvingen zijn beoordeeld aan de hand van het vastgestelde stedenbouwkundige programma van eisen op het gebied van cultuurhistorie/archeologie, omgeving/groen en programma.