VVD tegen voorstel extra geld voor gratis openbaar vervoer
11-07-2018 om 20:40 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli heeft de VVD tegen het voorstel om €100.000 extra te besteden aan gratis openbaar vervoer voor ouderen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm gestemd. Dit bedrag zou bovenop de €250.000 die de Gemeenteraad al had begroot komen. Nu blijkt echter dat er voor dit plan nóg meer geld nodig is. Dit gaat voor de VVD te ver. ‘’De VVD is tegen het reserveren van nóg meer geld voor dit plan, omdat dit vooral wordt besteed aan uitvoeringskosten en dus niet aan de Vlaardingers. Ook is het nog maar de vraag of met gratis openbaar vervoer de eenzaamheid onder ouderen echt afneemt. Uit onderzoek is gebleken dat de eenzaamheid van ouderen niet afneemt door dit plan. De VVD is tegen een blanco-cheque voor de vervoersmaatschappijen!,’’ aldus Ruben van de Zande, raadslid van de VVD. De partij had liever gezien dat het gereserveerde bedrag van €250.000 anders werd besteed, nu blijkt dat gratis openbaar vervoer, te veel uitvoeringskosten met zich meebrengt. De VVD stelt dat eenzaamheid bestrijden ontzettend belangrijk is, maar wel op een manier die helpt. Voor €250.000 kunnen veel pilots worden gestart om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Bijvoorbeeld door het project ‘Jong + Oud = Goud’ waarbij studenten aan ouderen gekoppeld worden voor gezelligheid en hulp. Deze projecten hebben zich al bewezen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.