GroenLinks & D66 streven naar kiesrecht vanaf 16 jaar
24-05-2018 om 14:35 uur | Laatst gewijzigd: | Redactie

GroenLinks en D66 Zuid-Holland hebben een verzoek ingediend om tijdens de Statenverkiezingen van maart 2019 te experimenteren met kiesrecht vanaf zestien jaar. Zij willen jongeren zo vroeg mogelijk zeggenschap geven in de politiek. "Wij nemen vanuit de provincie ook besluiten die direct invloed hebben op de leefwereld van jongeren.”

 
De partijen GroenLinks en D66 willen de jeugd meer betrekken in de politiek. Daarom is er een verzoek ingediend om tijdens de Statenverkiezingen van volgend jaar een experimenteerwet in te voeren. “Wij geloven dat stemrecht mogelijk moet zijn vanaf zestien jaar. Simpelweg omdat wij vanuit de provincie ook besluiten nemen die direct van invloed zijn op de leefwereld van jongeren. Het lijkt ons daarom goed om zo vroeg mogelijk zeggenschap te geven,” vertelt Huri Sahin, Statenlid van GroenLinks.
 
In de grondwet staat dat je achttien jaar of ouder moet zijn om te mogen stemmen. “Dat heb je niet zomaar verandert. Maar wel willen we hiermee experimenteren. Wat is de grondwettelijke ruimte die we hiervoor hebben? Als de minister hier een opening ziet, dan zou dat mooi zijn.”
 
Het zal niet het eerste experiment zijn dat wordt uitgevoerd. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen mochten zestien- en zeventienjarige Rotterdammers ook naar de stembus om te stemmen op de gebiedscommissies. Dit was mogelijk omdat die verkiezingen vallen onder de Rotterdamse kieswet, en niet de landelijke. “Een kwart van die jongeren heeft toen gestemd. Dat is best een hoge opkomst!” zegt Sahin.
 
Het Statenlid maakt zich hard voor het experiment omdat zij vindt dat het provinciaal beleid ook voor jongeren heel belangrijk is. “Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid, openbaar vervoer en natuur. Als jongeren eerder mogen stemmen raken ze ook meer betrokken en informeren ze zich beter. De jeugd heeft de toekomst, dus laten we hen eerder en beter betrekken! Dit kan onder andere in Oostenrijk, Duitsland en Schotland, dus waarom niet in Nederland?"