WRR rapport: een realistisch perspectief op redzaamheid.
25-04-2017 om 13:01 uur | Redactie

Vanavond in VldVandaag: Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van doelen stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. 

Download WRR Rapport Weten is nog geen doen