Nieuws: algemeen

RUBEN HOEKE BAND: 25 JAAR 16 september in de Kroepoekfabriek

door Magda van Beveren

Voor wie van blues/rock hou of gewoon de muziekliefhebber. Een keigoeie band, met een mooie achtergrond.

 

voorverkoop  15.00 euro aan de deur 17.50.

De deuren gaan om 20.30 uur open, er wordt opgetreden van 21.00- 02.00 uur.

 


 
 
 
 
 

  

 

 

 

Rotaryclubs Vlaardingen helpen getroffenen Sint-Maarten

door Peter Spek

De Rotaryclubs in Vlaardingen en Maassluis hebben de handen ineen geslagen voor hulp aan Sint-Maarten. Het Caribische eiland werd door de orkaan Irma getroffen. De Rotary werkt hiervoor samen met ShelterBox. De ShelterBox is een praktische oplossing om hulp te verlenen aan rampgebieden. Het is een transportabele, stevige kunststof box. Deze is gevuld met artikelen die nodig zijn om te overleven. De kostprijs is 750 euro. De Rotaryclubs doen een beroep op de Vlaardingers zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de aanschaf van de shelterboxen. Dat kan tot 21 september op rekeningnummer: NL65INGB0652420656 t.n.v. Stichting Community Service Rotary Vlaardingen.

Aanpassing APV voor overlastgevers

door Peter Spek

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor, om een nieuw artikel op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 (APV). Dit naar aanleiding van de op 1 juli 2017 in werking getreden Wet aanpak woonoverlast.

De burgemeester heeft met het voorgestelde artikel de bevoegdheid om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in huur- en koopwoningen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bezoekersverbod.

College wil fonds begeleiding bij schuldproblematiek

door Peter Spek

Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt de mogelijkheden en voor- en nadelen van een fonds voor intensievere begeleiding van inwoners met schuldproblematiek. Dat heeft het college in een raadsmemo bekendgemaakt.

Het college informeert de raad zo snel mogelijk over de uitkomsten van dit onderzoek. Gezien de complexiteit verwacht het college de raad nader te kunnen informeren in het laatste kwartaal van dit jaar.

Verhuisbewegingen Vlaardingse bedrijven

door Peter Spek

Via een memo heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over verhuizingen van en naar Vlaardingse bedrijventerreinen. Het college geeft aan dat het verhuissaldo, inkomend versus uitgaand bedrijven, nagenoeg neutraal is en dat het aantal arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen licht is toegenomen door de verhuisbewegingen in de afgelopen jaren. Uit onderzoek blijkt ook, dat bedrijven vooral binnen Vlaardingen zijn verhuisd.

Aanvullende regels intrekken stadspenning

door Peter Spek

In de nieuwe, aangepaste leidraad voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen in Vlaardingen is een procedure opgenomen voor het intrekken van een stadspenning of stadsspeld. Deze bepalingen ontbraken in de vorige versie uit 2009. De criteria zijn nu aangepast en voor het intrekken van de stadspenning of stadsspeld geldt dezelfde regels als voor het intrekken van een Koninklijke onderscheiding.

Problemen door de storm

door Vincent Pronk

De eerste herfststorm van het jaar is een feit. De harde windstoten zorgden woensdag voor veel problemen in de regio Vlaardingen. Aan de kust was sprake van windkracht 8 of 9 met windstoten tot 100 kilometer per uur. Het KNMI had voor woensdag code oranje afgegeven. In de loop van de middag, ging de storm liggen.

 

Op de Holysingel in Vlaardingen is een stuk van een boom geknapt en terechtgekomen op het fietspad en de trambaan. Ook in Schiedam is door de hevige wind een boom omgevallen. De boom kwam daarbij bovenop een auto terecht. De Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte werd uit de vaart gehaald.

 

Op de A13 viel een boom op een rijdende auto, waardoor de weg tussen Delft en Rotterdam tijdelijk was afgesloten. Er is alleen sprake van blikschade; de bestuurder kwam met de schrik vrij. De boom is weggehaald door de brandweer en de rijbanen waren weer snel vrij.

 

Eindelijk diertjes aaien

door Magda van Beveren

Vanmiddag om 12.00 uur opent wethouder Ruud van Harten de dierenweide in het Marnixplantsoen. Alle wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn De inloop is vanaf 11.45 uur, om 12.00 uur zal de officiële opening starten, en open zijn tot 15.00 uur. Er is  de laatste tijd veel aangepast door de vrijwilligers in de dierenweide. Tijdens de openingstijden mag je binnen de hekken nu ECHT de dieren gaan aaien hoe leuk is dat. Niet alleen voor de kleintjes maar ook stiekem de ouderen onder ons, is goed voor de ontspanning van de mens .

  

 

 

 

Schooldirectrices woedend om bouwplannen oud schoolpand Van Limburg Stirumstraat

door Rolf Eijgenraam

De spanningen liepen gisteravond hoog op bij een informatieavond voor buurtbewoners over de voorgenomen verkoop van het oude schoolpand aan de Van Limburg Stirumstraat 49. Bewoners uitten het gevoel dat zij niet serieus genomen worden. "Het gaat alleen maar om geld, alles is al besloten", verzucht een vrouw zich op de voorste rij in het Korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Meidoornstraat. Naast de bewoners waren wethouders Bert van Nieuwenhuizen en Hans Versluijs, veel raadsleden en een tweetal schooldirectrices aanwezig.

 

Volgens het raadsvoorstel zal Steenvlinder B.V. het oude schoolgebouw beschikbaar maken voor zogenaamde 'kluswoningen'. "De beste woning maak je zelf", valt te lezen op de site van het bedrijf. Er zouden 7 van de 14 wooneenheden beschikbaar gesteld worden aan vluchtelingen via een stichting. De gemeente heeft na eerdere infoavonden dat aantal terug gebracht naar 3. Deze zorgen kwamen nog nauwelijks aan bod tijdens de avond. 

 

Tekort aan onderwijshuisvesting 

Mireille van Duuren, directrice van OBS Jan Ligthart, spreekt de zorg uit dat er een tekort is aan lokalen. "Er moet goed nagedacht worden over de onderwijshuisvesting", vindt Van Duuren. "Voor kinderen die geboren zijn in 2013, 2014 en 2015, die nu aangemeld worden bij een school, is er geen plek. De gemeente heeft zélf onderzoek gedaan naar onze signalen, waaruit blijkt dat er binnen nu en 10 jaar een tekort is van 500 plaatsen, waarvan wel 250 in onze wijk."

 

Ook Arianne Zonneveld, directrice van basisschool Jenaplan Vlaardingen, maakt zich hier zorgen om. "Ik begrijp niet dat wanneer wij iedere dag tekorten constateren, er een gebouw dat in het bestemmingsplan aan onderwijs wordt toegewezen, wordt omgebouwd tot kluswoningen", spreekt Zonneveld haar verbazing uit. "Wat er ontbreekt is een visie. Hoe willen wij in Vlaardingen dat het onderwijs eruit ziet? Als dit alleen maar wordt opgelost met een paar portacabins, ontbreekt elke onderwijsvisie bij de gemeente."

De directrices zouden graag directer betrokkenheid hebben bij dit soort plannen van de gemeente. "Wij zijn zelf nérgens voor uitgenodigd", beklaagt Van Duuren zich. "Het was dat de directrice van het Jenaplan toevallig in deze wijk woont en de uitnodiging had ontvangen, en zo te horen kreeg over deze bijeenkomst." Het schoolhoofd van de Jan Ligthartschool kan hier niet met haar hoofd bij. "Kijk, ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier voor de kinderen die in deze wijk wonen en goed onderwijs verdienen. En daar maak ik mij zorgen over." 


Onrealistisch
Wethouder van onderwijs Bert van Nieuwenhuizen vindt het onrealistisch om het oude pand weer gereed te maken voor onderwijs. "Wil je dit gebouw laten voldoen aan de huidige eisen, dan ben je zo 1 miljoen euro kwijt", stelde hij tijdens de informatiebijeenkomst. Even later kwam Van Nieuwenhuizen op deze cijfers terug, "of het nu 7 ton of 1,2 miljoen is doet er niet, het gaat om véél geld. En er zijn niét 14 lokalen nodig op de korte termijn."

Vooralsnog maakt de wethouder zich geen zorgen. "Op dit moment is er voldoende lesruimte", zegt hij. "In alle wijken zijn er voldoende lokale. Het is niet zo dat de kinderen bij wijze van spreken buiten in een tentje les krijgen. Mochten we over een jaar 2 of 3 extra lokalen nodig hebben, dan kunnen we aan de slag om bijvoorbeeld portacabins te plaatsen", stelt wethouder Bert van Nieuwenhuizen. Mireille van Duuren neemt hier geen genoegen mee. "We moeten het helemaal niet meer over tijdelijke oplossingen hebben", vindt Van Duuren. "Wanneer de gemeente zélf constateert dat er 500 plaatsen tekort zijn, hebben we het over 20 lokalen. Niet een paar portacabins."

 

Duurt lang

Waar veel bewoners zich duidelijk aan ergeren, is de ervaring dat het lang duurt eer dat er iets met hun feedback gebeurt. "Het duurt ook bij dit project veel te lang eer dat er wat duidelijk wordt", aldus Inge Veldman, lid van de klankbord groep Buurt platform Babberspolder west. "We willen duidelijkheid; wat komt er? Wanneer komt het? Hoe gaat het eruit zien?" Daarnaast verbaast Veldman zich dat er 

Een groot deel van de onvrede lijkt voort te komen uit de ervaring bij de bewoners dat er te weinig wordt gedaan met hun input. Aan ideeën blijkt er geen gebrek te zijn. Zo willen de bewoners graag dat er veiligere oversteek plaatsen komen, speelplaatsen voor de kinderen en huisvesting voor senioren komt. "Op die speelplaats wachten we nu al 10 jaar", vertelt Inge Veldman. 

Berzorgd

"Je ziet dat mensen bezorgd zijn over hun wijk", aldus wethouder ruimtelijke ordening Hans Versluijs. "Wat me ook opvalt is dat er veel zaken aan bod komen over leefbaarheid en veiligheid, die niet zo zeer met dit project te maken hebben", vertelt Versluijs. "Maar ik ben blij dat dit allemaal wel gezegd is. Daar moeten we harder mee aan de slag. Ik heb ook beloofd dat ik op bezoek ga bij de klanbordgroep Buurt platform Babberspolder west." De wethouder ziet een duidelijk verband, "zolang dit gevoel heerst, begrijp ik goed dat de bewoners niét willen praten over dit nieuwe project."

Buurtmarkt in Soenda op burendag

door Peter Spek

Op zaterdag 23 september wordt er in Soenda een Buurtmarkt georganiseerd ter gelegenheid van burendag. Heel Vlaardingen is van harte welkom om langs te komen en de gezelligheid te ervaren van het Rad van Avontuur, de Rommelmarkt met brocanterie, kleding, boeken, ijzerkoekjes etc. Soenda zet haar deuren open vanaf 10.00 tot 15.00 uur. De totale opbrengst komt ten goede aan de Vrienden van de OproepCentrale die ondersteuning geeft aan alle vrijwilligers van de OproepCentrale.

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zoeken

Kijk live naar Omroep Vlaardingen