Nieuws: algemeen

Kult Bunt

Redactie |

4 november Kult Bunt in het podiumcafe De Grauuwe Hengst aan de Lange Haven 28 te Schiedam. Start om 21.00 uur en de toegang is gratis.

D.J. in D'oude Stoep

Redactie |

Op 3 en 4 november staat er weer een d.j. in eetcafe Dóude Stoep te Vlaardingen. Start om 22.30 uur en de toegang is gratis.

Lady's night

Redactie |

3 november Lady's night in de Polderpoort te Vlaardingen. Shoppen en workshops een modeshow en als afsluiter een loterij. Het begint om 19.00 uur.

Kuuk en Nelis

Redactie |

Op 2 november Kuuk en Nelis in het podiumcafe De Grauuwe Hengst aan de Lange Haven 28  te Schiedam.

Nashville night

Redactie |

Vanavond Nashville night, een avond vol Countrymuziek.Om 20.15 uur in het Theater aan de Schie de kosten zijn € 22,-.

Blankenburgtunnel wordt Maasdeltatunnel

Redactie |

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen verzocht om in samenspraak te komen tot een naam voor de tunnel onder Het Scheur, die nu wordt aangemerkt als de Blankenburgtunnel. Per brief aan de minister maakt het college van B&W kenbaar te kiezen voor de naam Maasdeltatunnel. Aan de infrastructurele werken die geheel op Vlaardings grondgebied liggen, heeft het college de volgende namen gegeven: het viaduct Rijksweg 24 - Maassluissedijk: Dirkviaduct. Het viaduct Rijksweg 24 - spoorweg: Othildeviaduct. De Landtunnel: Hollandtunnel. Het knooppunt Rijksweg 24 - Rijksweg 20: Flardingaplein.

Ontheffing voor vreugdevuren tijdens jaarwisseling

Redactie |

Het college van B&W heeft besloten ook dit jaar ontheffing te verlenen voor het ontsteken van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling aan de Marathonweg en de Broekweg onder nog nader te bepalen voorwaarden. Opmerkingen die omwonenden hebben geplaatst bij een gehouden enquête worden nader onderzocht, om waar nodig maatregelen te treffen. Ook worden in nader overleg met de organisatoren van de vreugdevuren en de operationele diensten verder nog aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.

Vlaardings Museum heeft steun nodig bij plannen voor de toekomst

Redactie |

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de uitvoering van de motie 'Vlaardings Museum heeft steun nodig bij plannen voor de toekomst'. In deze motie verzocht de raad het college zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de raad van toezicht van Museum Vlaardingen. Dit is gebeurd en de raad van toezicht van het museum heeft vervolgens een rapport aangeboden met toelichting op de financiële situatie en voorstellen om het subsidiebudget te verhogen. Het college heeft daarop het museum gevraagd de voorstellen verder uit te werken. Museum Vlaardingen werft momenteel een nieuwe directeur-bestuurder. Hij of zij zal de voorstellen uitwerken tot een nieuw bedrijfsplan. Dit plan wil het museum begin volgend jaar presenteren. Het college zal dit bedrijfsplan betrekken in de afwegingen bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2018 en aan de gemeenteraad een voorstel doen, waarna de raad een besluit kan nemen over het subsidiebudget voor Museum Vlaardingen.

Verplaatsing van coffeeshop The Bull

Redactie |

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken rondom de verplaatsing van coffeeshop The Bull. Vanwege stadsontwikkeling moet de coffeeshop weg van de locatie aan de Vetteoordsekade. De eigenaar van het pand heeft per 1 december de gebruiksovereenkomst met de exploitant opgezegd. In afstemming met de gemeente is de exploitant druk doende met het vinden van een andere locatie.

Verkeersveiligheid bij het brengen en halen van leerlingen

Redactie |

In een memo aan de gemeenteraad geeft het college van B&W aan, dat in de afgelopen periode constructieve gesprekken zijn gevoerd met zestien basisscholen over de verkeersveiligheid bij het brengen en halen van leerlingen. Ouders brengen hun kinderen vaker met de auto naar de basisschool. Druk autoverkeer rondom de school maakt het voor lopende en fietsende kinderen minder veilig. Er zijn diverse verkeersmaatregelen genomen, zoals aanpassing van bebording en het verhogen van verkeersdrempels bij IKC Van Kampen. Samen met basisscholen, bestuur, leerkrachten, ouders en kinderen wordt blijvend gewerkt aan een bruikbare en verkeersveilige schoolomgeving.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Zoeken

Kijk live naar Omroep Vlaardingen